Logopedie op school

Logopedie op school

Graag stel ik mij even voor, ik ben Suzanne ter Smitten en vanaf september 2020 kom ik op de woensdagen het team versterken als logopedist. In het verleden heb ik als hulpverlener veel ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen die specifieke zorg nodig hadden. Nu ben ik eigenaar van een logopediepraktijk waar ik kinderen help met uiteenlopende problemen.

Ik zal mij op school in eerste instantie richten op de taalontwikkeling van de kinderen van de onderbouw. In overleg met de leerkrachten wordt gekeken welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning op dit gebied. 

In de loop der tijd gaan we inventariseren of er op school behoefte is aan verdere ondersteuning op andere logopedische gebieden. Ik zal voornamelijk in kleine groepjes werken. Als er specifieke problemen zijn zal ik adviseren om te starten met reguliere logopedie buiten de schoolsetting.

Meer informatie kunt u vinden in deze folder.

Met vriendelijke groet,

Suzanne ter Smitten

Logopedist

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.