Onze missie en visie

Wereldwijzer is een school waar ieder kind uitgedaagd en wereldwijzer wordt.

Onze missie en visie

Wereldwijzer is een school waar ieder kind uitgedaagd en wereldwijzer wordt.

Onze visie op leren

Kinderen zijn nieuwsgierig, doen onderzoek, experimenteren en verkennen hun omgeving. Ieder kind wil en kan leren.  De missie van Wereldwijzer is dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en met goede resultaten onze basisschool kan verlaten.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kennis van de wereld. Op onze school komen leerlingen met uiteenlopende achtergronden samen. Wij hebben hoge verwachtingen, maar ook oog voor deze verschillen en werken aan goede kansen voor iedere leerling. Onder andere door de kennis van de wereld en de woordenschat bij ieder kind te vergroten. Onze leerkrachten werken samen met de leerlingen aan de beheersing van cruciale leerdoelen door middel van instructies en veel oefenen en herhalen om de doelen te bereiken. De leerlingen zijn nadrukkelijk betrokken bij hun leren: ze hebben inzicht in wat ze willen bereiken, waar ze staan en wat hun volgende stap is. Het leren is zichtbaar in een eigen portfolio. 

 

Het organiseren van leren

Op Wereldwijzer organiseren we ons onderwijs volgens het TOM school model. De kinderen zijn op leeftijd ingedeeld in drie zogenaamde units (unit 1 = groep 1, 2, 3,  unit 2 = groep 4, 5,  unit 3 = groep 6, 7, 8) en binnen de unit wordt veel samengewerkt tussen leerkrachten en leerlingen van de verschillende groepen. Zo kunnen we zowel klassikaal als individueel inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben. 

Vanaf unit 2 werken de leerlingen digitaal met het programma Snappet. Met dit programma wordt geoefend en gewerkt aan taal, spelling en rekenen. De voordelen: leerlingen werken op verschillende leer- en werkplekken in de school zelfstandig aan hun doelen en de voortgang hierin is voor leerling en leerkracht goed inzichtelijk.

TOM scholen zijn vernieuwend en ondernemend: het team is doelbewust in beweging, gericht op ontwikkeling en de invulling van eigentijds onderwijs. Het team van Wereldwijzer is dan ook nooit uitgeleerd. Ieder jaar vergroten wij onze professionele kennis door trainingen te volgen binnen de Talent Academie, bijvoorbeeld op het gebied van referentieniveaus, formatief evalueren, leren zichtbaar maken en effectieve didactiek. 
 

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs heeft als motto: 'Niet apart, maar samen'. Wij onderschrijven dit motto van harte. De openbare school is hét voorbeeld van 'de samenleving in het klein'. Hier worden leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving, waarbij de Nederlandse normen en waarden gerespecteerd worden. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. Het karakter van een openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Op Wereldwijzer komen kinderen van verschillende achtergronden samen en voelt iedereen zich welkom. 
 

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.