Op zoek naar een goede basisschool?

Plezier beleven in het spelen en leren. Naast goede basisvaardigheden, zoals lezen, taal en rekenen laten we de leerlingen in onze units, groepsoverstijgend, de wereld verkennen. Samenwerkend leren, eigen verantwoordelijkheid durven nemen en zelfstandigheid is hierbij erg belangrijk. Zo wordt elke leerling wereldwijzer.

Op zoek naar een goede basisschool?

Plezier beleven in het spelen en leren. Naast goede basisvaardigheden, zoals lezen, taal en rekenen laten we de leerlingen in onze units, groepsoverstijgend, de wereld verkennen.
Samenwerkend leren, eigen verantwoordelijkheid durven nemen en zelfstandigheid is hierbij erg belangrijk.
Zo wordt elke leerling wereldwijzer.
Het kiezen van een basisschool is niet gemakkelijk. Wij merken dat veel ouders kiezen op basis van hun gevoel. Dit begrijpen wij heel goed, de basisschool is een plek waar u en uw kind zich de komende acht jaar thuis moeten voelen.

Om het gevoel van IKC Wereldwijzer echt te kunnen ervaren, nodigen wij u uit voor een rondleiding. Neem gerust contact op, we maken graag tijd voor u vrij!

Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0229-242765, graag vragen naar Paula Hollander.
of per email: info.obswereldwijzer@talenthoorn.nl
of per email: p.hollander@talenthoorn.nl

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.