Het team

Op Kindcentrum Wereldwijzer hebben we een sfeervol en professioneel team. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van alle leerlingen.

Het team

Op Kindcentrum Wereldwijzer hebben we een sfeervol en professioneel team. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van alle leerlingen.


Het team van Wereldwijzer:


Peutergroep:                        Marja Addink en Ingrid Linnenbank
Groep 1-2A Vlinderklas:     Joke de Koning, Carrin Dienaar en Olaf Torremans
Groep 1-2B Berenklas:       Paula Konijn, Carrin Dienaar
Groep 3:                                Hester Spiele en Sacha Galavazi
Groep 4:                                Radha Hoeblal
Groep 5:                                Marloes Boekweit en Mandy Mantel
groep 6-7:                             Dayelle Lammers
Groep 7-8                              Ivar Manak

Ouderbegeleider:
Bianca Visser


Onderwijsassistenten:
Leontien van Delft
Linda Gerrets
Kristel van Horssen
Els op den Kelder
Marijke Peerdeman
Els Pronk


Leerkrachtondersteuners:
Nora Gerritsen
Rina Snackers
Ramona Sneek


Directeur: Agnes van der Neut
Schoolassistent: Martha Bentvelzen
Schoonmaak: Amal Hassan
Kwaliteitscoördinator: Paula Hollander
Vakleerkracht gym: Sascha Kooijman 
Vakleerkracht Muziek: Paula Schoenmaker

Logopedie: Suzanne ter Smitten
Moestuindocent: Ellie van der Schriek
Jeugdwerker 1.Hoorn: Bibi Bunders 

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.