Informatie avond voor alle ouders

Kalender 2020-2021 - Informatie avond voor alle ouders

Data:
06-09-2022
19:00 - 20:30
In elke groep leggen de leerkrachten uit wat er het komende jaar voor uw kind in de groep gaat gebeuren.
De medezeggenschapsraad en de ouderraad brengen ook verslag uit van het afgelopen jaar.

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.