Opvang

Kindcentrum Wereldwijzer is gevestigd in de Hoornse wijk Kersenboogerd, nabij het winkelcentrum, en is een TOM school. TOM Onderwijs Anders is een aanpak gericht op vernieuwing en ontwikkeling, voor eigentijdsonderwijs waarbij veel groepsdoorbrekend gewerkt wordt en er volop aandacht is voor het individuele kind.

Opvang

Kindcentrum Wereldwijzer is gevestigd in de Hoornse wijk Kersenboogerd, nabij het winkelcentrum, en is een TOM school. TOM Onderwijs Anders is een aanpak gericht op vernieuwing en ontwikkeling, voor eigentijdsonderwijs waarbij veel groepsdoorbrekend gewerkt wordt en er volop aandacht is voor het individuele kind.

Peutergroep (2-4 jaar)

Peutergroep Kersentuin Wereldwijzer bereidt kinderen van 2-4 jaar voor op het basisonderwijs. Dit doen zij volgens hetzelfde aanbod als kindcentrum Wereldwijzer. Het Piramide-programma is een taal- en ontwikkelingsaanbod voor jonge kinderen die voor zowel de peuters als de kleuters wordt gebruikt. Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn van peutergroep naar kleuterklas. 

De peutergroep sluit aan bij de openingstijden van de basisschool en is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van de peutergroep te lezen.

Kindcentrum Wereldwijzer biedt een mooie doorgaande lijn van peutergroep naar kleuterklas, die volledig op elkaar is afgestemd.
De peutergroep van Wereldwijzer wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven op de peutergroep. 

Telefoon: 0229-235768
Email: wereldwijzer@kinderopvangwestfriesland.nl
 

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.