Spelbegeleiding op school

Spelbegeleiding op school

Spelbegeleiding bij de kleuters, wat houd dat in:

Een extra impuls voor de spel- en taalontwikkeling van het jonge kind.
Sommige jonge kinderen hebben, ondanks de deelname aan bijvoorbeeld de peuterspeelschool, te weinig spel- en taalvaardigheid om in de kleutergroep echt mee te
kunnen spelen.
Zij kunnen vaak net niet goed duidelijk maken aan hun medeleerling wat ze willen en hoe ze zouden willen meespelen.
Door deze groep kleuters, samen met hun ouders, de kans te bie
den meer taal te kunnen geven aan hun eigen (fantasie)spel en het spelen met verschillende materialen, krijgt deze groep leerlingen een betere basis m.b.t. hun gehele verdere ontwikkeling. 
Spel is bij deze jonge kinderen een motor in hun ontwikkeling. Deze motor op gang brengen en draaiend houden in school en thuis geeft een impuls aan de natuurlijke taalontwikkeling. 
Spelenderwijs leren vormt een goed fundament voor de verdere schoolloopbaan van elk kind.
Om deze ontwikkeling goed te begeleiden hebben we extra expertise in de school gehaald.
Femke Kemner gaat in een kleine zetting op de eigen school met maximaal 6 kleuters én hun ouders aan de slag. Zij begeleidt en traint de ouder die samen met zijn of haar kind woorden geeft aan het spel van het eigen kind. 

Hoe ziet de spelbegeleiding er uit:
 • De leerkrachten selecteren kleuter voor wie extra ondersteuning goed zou kunnen zijn en nodigt de ouders uit.
 • Bij aanvang van de begeleidingsperiode nodigt Femke de ouders uit voor een kennismakingsgesprek en geeft zijn nog extra toelichting.
 • Eén keer per week speelt de ouder samen met het eigen kind op school.
 • De bijeenkomst start met een overleg van Femke met de oudergroep.
 • Daarna haalt de ouder zijn/haar kind uit de kleutergroep.
 • Voor het kind en de ouder ligt een mat vol spelmateriaal klaar.
 • Ouder en kind kiezen een plekje.
 • Het kind mag materiaal kiezen waarmee hij of zij graag wil spelen.
 • De ouder leert te verwoorden wat het kind doet, geeft dus woorden aan het spel.
 • Na de speeltijd brengt de ouder het kind terug naar de groep.
 • Daarna evalueert Femke samen met de oudergroep en geeft tips voor thuis.
 • Femke maakt wekelijks een kort spelverslag voor de leerkrachten, zodat ook in de klas het geleerde spel en de geleerde taal toegepast kan worden.
Twee keer per jaar kan een groepje kleuters en hun ouder spelbegeleiding krijgen.
Elke sessie bestaat uit : 1 introductiebijeenkomst, 10 spel bijeenkomsten en een afsluitingsbijeenkomst.


 

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.