TOM Onderwijs Anders

TOM, onderwijs anders, is een aanpak voor verandering en vernieuwing: het geeft invulling aan eigentijds onderwijs, met meer aandacht voor de eigen leerweg van de leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.

Team Onderwijs op Maat (TOM)

TOM, onderwijs anders, is een aanpak voor verandering en vernieuwing: het geeft invulling aan eigentijds onderwijs, met meer aandacht voor de eigen leerweg van de leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.

Wereldwijzer is een TOM school

TOM Onderwijs Anders is eigenlijk geen onderwijsconcept maar een aanpak, gericht op vernieuwing en ontwikkeling, voor eigentijds onderwijs waarbij veel groepsdoorbrekend gewerkt wordt en er volop aandacht is voor het individuele kind. 


Eigentijdse organisatie

De kinderen zijn ingedeeld in een basisgroep en verschillende basisgroepen vormen samen een unit.
's Ochtends zijn de leerlingen grotendeels in hun basisgroep waar zij instructie krijgen voor de basisvaardigheden lezen, spelling en rekenen. 's Middags werken ze in de unit,  waar ze groepsoverstijgend werken aan de wereldoriënterende thema's (en taal). Bij het werken in de unit zetten we regelmatig de chromebooks in en werken we met Google Classroom. 

Belangrijke aspecten van ons 'unitwerken' zijn:

  • uitdagend,
  • samenwerken,
  • zelfstandig leren,
  • leren plannen,
  • eigenaarschap.


Alle leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten en vakleerkrachten van een unit zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen in die unit. Voor optimale afstemming vindt naast veel informeel overleg ook structureel overleg, de unitvergadering, plaats.
 

Betekenisvolle inhoud 

Op TOM school Wereldwijzer zoeken we naar zoveel mogelijk betekenisvolle leeractiviteiten.
Dit is het duidelijkst te zien in de groepsoverstijgende activiteiten in de units. Iedere 3 à 4 weken staat een wereldoriënterend of VVE-Piramide thema centraal. In een thema komen aspecten van geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer etc. aan de orde, maar ook de expressievakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Indien mogelijk gaan de kinderen de wereld in of halen we de wereld naar binnen.

Voorbeelden:

  • Steentijd: Naar het Zuiderzee buitenmuseum,
  • Middeleeuwen: Ridders op school,
  • Menselijk lichaam: naar Corpus en een gastles,
  • Australië: workshop didgeridoo spelen,
  • Nederland: bezoek aan de molen.


De leerlingen kunnen kiezen welke opdrachten ze gaan maken. De opdrachten in de ontdekwerkplaats hebben een keuzekarakter, de opdrachten in de taalwerkplaats hebben meer een verplicht karakter.
Vaak is er een oefenopdracht en daarna een beoordelingsopdracht. Het werk waar kinderen trots op zijn of waarmee ze kunnen bewijzen dat ze de doelen hebben gehaald, wordt in het portfolio bewaard.

 

Krachtige leeromgeving

Elk thema moet betekenisvol zijn, met zoveel mogelijk samenwerkende en ontdekkende leervormen erin.  Iedere unit richt een thematafel en/of een ontdektafel in. Bij elk thema zorgen we voor veel concrete materialen en doe-activiteiten. In de ontdek- en taalwerkplaatsen zijn duidelijk zichtbare hoeken ingericht, op kleur en met bordjes.

De school is ondertussen ook helemaal aangepast aan de vernieuwde werkwijze. Elke unit heeft een eigen kleur en binnen de units zijn schuifdeuren geplaatst om onderling samenwerken te vergemakkelijken. De kinderen kunnen gebruik maken van verschillende werkplekken.

 

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.